CYBERYOUTH

Resmi olmayan (non-formal) eğitim yoluyla siber güvenlik eğitimi ve gençlik kuruluşlarının ve gençlerin siber güvenlik becerilerini artırma

PROJE

“CYBERYOUTH: Resmi olmayan (non-formal) eğitim yoluyla siber güvenlik eğitimi ve gençlik kuruluşlarının ve gençlerin siber güvenlik becerilerini artırma”, gençleri uygun siber güvenlik uygulamaları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan, gençlik sektöründe 2 yıllık bir Erasmus+ ortaklık projesidir. Bu proje, siber güvenlik odaklı KOBİ’lerin yanı sıra siber mesleklerdeki fırsatlarla birlikte işbirliği yoluyla ve ayrıca bir e-öğrenme kursu ve uygulaması gibi resmi olmayan öğrenme yöntemlerini devreye sokarak bu fırsatlardan yararlanmak için gereken kapasiteleri inşa etmeyi amaçlamaktadır.

PROJE SONUÇLARI

2 yıllık proje uygulaması boyunca CYBERYOUTH, aşağıdaki çıktılar ve Proje sonuçları (PR’ler) listesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

• Çok dilli bir proje web sitesi 7 Program dilinde mevcuttur (EN/IT/NL/BG/ET/TR/ES) ve Sosyal Medya sayfalar (Facebook, LinkedIn)

• PR1: Gençlik organizasyonlarının siber güvenlik yeteneklerini artırma adına stratejik çerçeve; gençlik kuruluşlarında siber güvenlikte kalite standartlarını tanıtmak ve artırmak amacıyla geliştirildi.

• PR2: Siber Güvenlik Online Akademisi (CY-Akademi): Bu online academi gençlere siber güvenlik pratiklerini öğretmek, gençlerin siber güvenlik adına farkındalıklarını artırmak ve kariyer olanaklarını göstermek adına geliştirilecek olup içeriğinde siber oyunlar, geliştirici sorular vb içermektedir.

• PR3: Çevrimiçi oyunlaştırılmış yaygın eğitim (formal olmayan) yoluyla gençlerin güçlendirilmesi için siber güvenlik uygulaması: Çeşitli KOBİ’ler ve gençlik kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliği içinde bir web uygulamasının geliştirilmesi ve aynı zamanda gençlerin demografik özelliklerini hedefleyerek, gençlerin siber güvenlik alanına olan ilgilerini ve bilgilerini yaygın eğitim (formal olmayan) yoluyla artırmak.

• LTTA: Türkiye merkezli C1 Hareketlilik: Bu etkinlik, İtalya, Türkiye, Hollanda, Estonya, Bulgaristan ve İspanya’yı temsil eden gençlik çalışanları ve deneyimli siber güvenlik uzmanlarının katılacağı, etkili yöntem ve stratejilerle gençlik çalışanlarının kapasite geliştirmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır örneğin faydalı araçların ve en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla.

• Her Ortak Ülkede projenin sonunda gerçekleştirilecek, yerel ve bölgesel eğitim konseylerinin üyelerini, paydaşlarını ve çeşitli gençlikle ilişkili organları davet eden ve bir araya getiren 6 Çoğaltıcı Etkinlikten (E1-E6) oluşan son bir set.

HEDEF GURUPLAR

• Gençlik Çalışanları ve Eğitimciler.

• Yerel ve bölgesel eğitim departmanları.

• Hedef kuruluşların personeli.

• Siber güvenlik odaklı KOBİ’ler.

• Gençler, özellikle siber mesleklere ilgi duyanlar, çeşitliliğe ve tipik olarak siber güvenlikle ilgisi olmayan demografik bilgilerin dahil edilmesine odaklanan kişiler.

CYBERYOUTH

Resmi olmayan (non-formal) eğitim yoluyla siber güvenlik eğitimi ve gençlik kuruluşlarının ve gençlerin siber güvenlik becerilerini artırma

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028668

Scroll to Top