CYBERYOUTH

Non-formeel onderwijs voor cyberveiligheidstraining & weerbaarheid van jeugdorganisaties en jongeren

HET PROJECT

“CYBERYOUTH: Non-formeel onderwijs voor cyberveiligheidstraining & weerbaarheid van jeugdorganisaties en jongeren” – beoogt, doormiddel van samenwerking met kleine/middelgrote cyberbeveiligingsbedrijven en jongerenorganisaties jongeren enerzijds bewust te maken van goede cyberbeveiligingspraktijken/methoden en anderzijds inzicht te bieden in de kansen/mogelijkheden op het gebied van cyberberoepen. Door middel van informele leermethoden, waaronder een e-learning en een online applicatie wil CYBERYOUTH de benodigde skills en vaardigheden bijschaven.

PROJECTRESULTATEN

Tijdens de twee jaar durende project-implementatie streeft CYBERYOUTH ernaar om de volgende lijst van Uitkomsten & Project resultaten (PR’s) te ontwikkelen:

• Een meertalige project website beschikbaar maken in zeven verschillende talen (EN/IT/NL/BG/ET/TR/ES) & verschillende Social Media pagina’s (Facebook, LinkedIn);

• PR1: Strategisch kader voor cyberweerbaarheid van jongerenorganisaties; ontwikkeld met als doel de kwaliteitsnormen voor cyberveiligheid binnen jongerenorganisaties in kaart te brenegen.

• PR2: Cyber-security Online platform (CY-Academy): Een online platform die jongeren goede cyberbeveiligingspraktijken bijbrengt door middel van informele onderwijsactiviteiten (cyberspelletjes, vragenlijsten etc.) en hen bewust maakt van de kansen op het vlak van cyberveiligheid.

• PR3: Cyber-security app voor jongeren via online gamified informeel onderwijs: Ontwikkeling van een web-app in samenwerking met diverse KMO’s, jongerenorganisaties en jongeren zelf met als doel interesse op te wekken/te ontwikkelen voor kennis/vaardigheden op het gebied van cyberveiligheid via informele onderwijsmethoden.

• LTTA: C1 Mobiliteit in Turkije: Een evenement dat jongerenwerkers en ervaren cyberbeveiligingsprofessionals uit Italië, Turkije, Nederland, Estland, Bulgarije en Spanje bijeenbrengt om de kennis/vaardigheden van jongerenwerkers te vergroten. Met als doel effectieve organisatiestrategieën te ontwikkelen door nuttige tools en best practices uit te wisselen.

• Een finale set van 6 Multiplier Events (E1-E6) die aan het eind van het project in elk partnerland zal plaatsvinden. Hiervoor zullen leden van lokale/regionale onderwijsraden, belanghebbenden en diverse met jongeren geassocieerde partners uitgenodigd en betrokken worden.

DOELGROEPEN

• Jongerenwerkers en onderwijzers.

• Lokale en regionale onderwijs instanties.

• Medewerkers van Jongeren & Partner organisaties.

• Cyber-security gerelateerde SMEs.

• Jongeren die belangstelling tonen voor cyberberoepen gericht op diversiteit en inclusie van demografische groepen die gewoonlijk niet bij cyberbeveiliging worden betrokken.

CYBERYOUTH

Non-formeel onderwijs voor cyberveiligheidstraining & weerbaarheid van jeugdorganisaties en jongeren

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028668

Scroll naar top