CYBERYOUTH

Mitteformaalne haridus küberjulgeolekualase koolituse ja noorteorganisatsioonide ja noorte vastupanuvõime tagamiseks

PROJEKT

“CYBERYOUTH: Mitteformaalne haridus küberjulgeolekualase koolituse ja noorteorganisatsioonide ja noorte vastupanuvõime tagamiseks” on kaheaastane Erasmus+ noortesektori koostööprojekt, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust küberjulgeoleku õigetest tavadest. ja meetodid koostöö kaudu küberjulgeolekule keskendunud VKEde kõrval koos võimalustega küberkutsealadel, samuti nende võimaluste ärakasutamiseks vajalike võimete loomine mitteformaalsete õppemeetodite, näiteks e-õppe kursuse ja rakenduse kaudu.

PROJEKTI TULEMUSED

Projekti elluviimise 2 aasta jooksul on CYBERYOUTHi eesmärk välja töötada järgmine tulemuste ja projekti tulemuste loend.

• Mitmekeelne projekti veebisait saadaval 7 programmi keeles (EN/IT/NL/BG/ET/TR/ES) ja sotsiaalmeedia leheküljed (Facebook, LinkedIn);

• PR1: strateegiaraamistik noorteorganisatsioonide kübervastupidavus; välja töötatud eesmärgiga kehtestada noorteorganisatsioonides küberturvalisuse kvaliteedistandardid.

• PR2: küberturvalisuse võrguakadeemia (CY-Academy): Interneti-akadeemia, mis õpetab noortele õigeid küberjulgeoleku tavasid ja tõstab teadlikkust nende valdkondade pakutavatest võimalustest noorte jaoks mitteformaalse haridustegevuse kaudu, nagu kübermängud, küsimustikud, jne.

• PR3: küberjulgeolekurakendus noorte mõjuvõimu suurendamiseks veebipõhise mitteformaalse hariduse kaudu: veebirakenduse arendamine tihedas koostöös erinevate VKEde ja noorteorganisatsioonidega, samuti noorte demograafia sihtimine, et äratada huvi küberalaste teadmiste arendamise vastu. turvalisus mitteformaalse hariduse meetodite kaudu.

• LTTA: Türgis asuv C1 Mobility: sellel üritusel osalevad Itaaliat, Türgit, Hollandit, Eestit, Bulgaariat ja Hispaaniat esindavad noorsootöötajad ning kogenud küberjulgeoleku spetsialistid, et julgustada noorsootöötajate suutlikkust arendama tõhusaid organisatsioonilisi strateegiaid, jagades kasulikke tööriistu. ja häid tavasid.

• Lõplik kuue kordusürituse komplekt (E1-E6), mis toimub projekti lõpus igas partnerriigis, kuhu kutsutakse ja kaasatakse kohalike ja piirkondlike haridusnõukogude liikmeid, sidusrühmi ja erinevaid noortega seotud partneriid.

SIHTRÜHMAD

• Noorsootöötajad ja koolitajad.

• Kohalikud ja piirkondlikud haridusosakonnad.

• Sihtorganisatsioonide töötajad.

• Küberturvalisusele keskendunud VKEd.

• Noored, eriti need, kes on huvitatud küberkutsetest, keskendudes mitmekesisusele ja selliste demograafiliste tegurite kaasamisele, mis ei ole tavaliselt küberjulgeolekuga seotud.

CYBERYOUTH

Mitteformaalne haridus küberjulgeolekualase koolituse ja noorteorganisatsioonide ja noorte vastupanuvõime tagamiseks

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028668

Scroll to Top