Newsletter 01

CYBERYOUTH bir Avrupa Birliği projesi olup amacı gençlerin ve gençlik organizasyonlarının siber güvenlik bilgi ve becerilerini artırmaktır. En sonuncu AB siber güvenlik stratejisinde gençlerin siber güvenlikteki rolü üzerinde durulmuş olup, bu konuda gençlerin cesaretlendirilmesi adına çok daha fazla efort sarfedilmelidir. Gerçekte, birçok siber güvenlik kursu basgöstermektedir, fakat buradaki asıl noktanın siber güvenlik konusunu daha şeffaf ve daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde dizayn edebilmektir.

Anahtar noktamız-siber güvenlik konusunun gençler, gençlik çalışanları ve gençlik alanında karar alıcıların aktif katılımıyla, formal olmayan yöntemler kullanılarak nasıl aktarılabileceği üzerine olup, araç geliştirme ve aktiviteler düzenleme yöntemiyle gençlerin siber güvenlik alanında daha ilgili, meraklı ve istekli olmalarını sağlamaktır. Dahası, gençlerin ve geçlik organizasyonlarının siber dayanıklılık alanının önemini kavramalarını sağlamaktır.

CYBERYOUTH projesinde 60 genç ve 60 ın üzerinde gençlik çalışanı ile röportajlar yaptık ve siber güvenlik ve siber davranışlar hakkında görüşlerini aldık. Artı, herbir proje partner ülkesinin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile herbir partner ülkenin gençleri siber güvenlik alanında nasıl koruduklarını ve desteklediklerini ortaya koyduk.

Bunu yapmak için İtalya’nın Roma yakınlarındaki Cori adlı küçük kasabasında buluştuk. Bu başlangıç toplantısında, gençlik organizasyonları, şirketler ve eğitim merkezleri bu ilgi çekici ve heyecan verici projeyi başlatarak birçok yararlı araç ve aktiviteleri tasarladılar.

Yeni projemizin web sitesini ziyaret edebilirsiniz ki web sitemiz İngilizce, İtalyanca, Bulgarca, Flemenkçe, Estonca, İspanyolca ve Türlçe dillerindedir.

www.cyberyouthproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028668

.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top