Newsletter 01

CYBERYOUTH is een Europees project om jongeren en jongerenorganisaties op het gebied van cyberbeveiliging te versterken. Bij de laatste EU-strategie inzake cyberbeveiliging is de rol van de jeugd over het hoofd gezien, terwijl er veel meer gedaan moet worden om jongeren aan te moedigen zich voor cyberbeveiliging te interesseren. Er komen steeds meer trainingen op het gebied van cyberbeveiliging, maar waar het echt om gaat is hoe we een dergelijk onderwerp aantrekkelijker en populairder kunnen maken bij een breder jongerenpubliek.

Onze sleutel: jeugdwerkers, jeugdverenigingen en alle op jongeren gerichte belanghebbenden betrekken bij de niet-formele overdracht van cyberbeveiliging, alsmede het ontwikkelen van instrumenten en activiteiten om enerzijds de nieuwsgierigheid van jongeren te triggeren en anderzijds hun gemoedsrust bij het benaderen van zo’n breed en complex onderwerp te beïnvloeden. Daarnaast willen we jongerenorganisaties en belanghebbenden bij jongeren laten nadenken over het belang van cyberbestendigheid!

Onder de naam CYBERYOUTH hebben we meer dan 60 jongeren en meer dan 60 jeugdwerkers geïnterviewd om mee te discussiëren, alsmede meningen te verkrijgen over cyberveiligheid en cybergedrag. Daarnaast hebben we speciaal onderzoek gedaan naar de inzet van elk deelnemend land op het vlak van bescherming en ondersteuning van/aan jongeren!

Daartoe zijn we in het Italiaanse plaatsje Cori bijeengekomen. Tijdens deze kick off bijeenkomst zijn er door jongerenorganisaties, bedrijven en onderwijscentra zeer nuttige instrumenten en activiteiten beschikbaar gesteld om dit avontuurlijke en spannende project op te starten!

Volg onderstaande link voor een indruk van onze nieuwe meertalige projectwebsite. (beschikbaar in het Engels, Italiaans, Bulgaars, Nederlands, Ests, Spaans en Turks).

www.cyberyouthproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028668

.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top