Newsletter 01

CYBERYOUTH bir Avrupa Birliği projesi olup amacı gençlerin ve gençlik organizasyonlarının siber güvenlik bilgi ve becerilerini artırmaktır. En sonuncu AB siber güvenlik stratejisinde gençlerin siber güvenlikteki rolü üzerinde durulmuş olup, bu konuda gençlerin cesaretlendirilmesi adına çok daha fazla efort sarfedilmelidir. Gerçekte, birçok siber güvenlik kursu basgöstermektedir, fakat buradaki asıl noktanın siber güvenlik konusunu daha şeffaf …

Newsletter 01 Read More »