Newsletter 04

Какво се случва? Бяхме много заети в партньорството с Cyberyouth! Работихме много усилено, за да сме сигурни, че Cyberyouth ще завърши с чудесен резултат. Партньорите по проекта финализираха всички невероятни резултати от проекта, като например Рамката за компетентност, както и онлайн академията Cyberyouth – нашето универсално място за обучение по киберсигурност и как да се …

Newsletter 04 Read More »

Newsletter 03

Какво постигна Cyberyouth до сега?  Партньорството се срещна в красивия Талин, Естония, за финалната транснационална среща на партньорите по проекта, за да организира последните стъпки от работата на проекта и предоставянето на страхотни резултати от проекта. Някои от тези резултати са например Онлайн академията за киберсигурност, която включва 6 авангардни модула и набор от не-формални …

Newsletter 03 Read More »

Newsletter 02

Какво е новото при Cyberyouth? Беше натоварен период за проекта Cyberyouth и нещата започват да се нареждат. През месец октомври партньорите на проекта участваха в пилотни дейности, за да тестват чисто новата онлайн академия и приложението за киберсигурност на проекта, които скоро ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта, за да могат всички да се …

Newsletter 02 Read More »

Newsletter 01

CYBERYOUTH е европейски проект, който цели да подпомогне и подобри практиките за киберсигурност на младежите и младежките организации. С последната стратегия на ЕС за киберсигурността, изглежда че ролята на младежта беше пренебрегната. Естествено, нужно е да се направи много повече, за да се насърчат младите хора да се интересуват от света на киберсигурността. Има известно …

Newsletter 01 Read More »

Scroll to Top